Zimbra Collaboration Server

Ostali članci u kategoriji:

Zimbra Collaboration Server (ZCS) je napredno, moderno i inovativno open source rješenje za razmjenu poruka i poslovnu suradnju. Alternativa je Microsoft Exchange ili Lotus Notes sustavima i vrlo čest izbor kod brzorastućih Mac i Linux e-mail server baza.

Vrlo snažan AJAX web client integrira e-mail, kontakte, kalendar, VoIP i online dokumente u bogato korisničko sučelje, a open source Zimlet tehnologija olakšava rad i integrira ZCS sa third party aplikacijama.

Serverom se upravlja kroz AJAX Admin sučelje, a potpuna podrška moguća je za standardni API (IMAP / POP / iCal / CalDAV) kao i za MAPI te iSync koji su kompatibilni sa drugim desktop klijentima kao što su Microsoft Outlook, Apple desktop suite i Mozilla Thunderbird.

Ostala rješenje usko povezana sa Zimbra Collaboration Serverom:

ZCS rješenje namijenjeno je poduzećima, pružateljima usluga, obrazovnim ustanovama te državnim upravama i samoupravama.

Saznajte više....